Υπηρεσία Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου

Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Προμηθευτής που υποχρεούται (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή τους από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους.

Η υπαγωγή των πελατών στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διενεργείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργειά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έχει προσωρινό χαρακτήρα και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του πελάτη από τον ΠΤΚ, όπως αυτή ορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου οι πελάτες να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής τους.

Μετά το πέρας του τριμήνου, εάν οι υπόψη πελάτες δεν έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας, τότε συμβαίνουν τα ακόλουθα:

• Oι Μικροί Πελάτες (Οικιακοί πελάτες και μη Οικιακοί με ισχύ έως 25kVA) μεταπίπτουν αυτόματα στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους.

• Oι Μεγάλοι Πελάτες (μη Οικιακοί με ισχύ άνω των 25kVA) εκπροσωπούνται για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι την ενημέρωσή του ΠΤΚ, για την αλλαγή εκπροσώπησης τους ή την απενεργοποίηση του μετρητή τους, από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

Οι καταναλώσεις των πελατών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου τιμολογούνται, με τα ισχύοντα για την εκάστοτε κατηγορία πελατών βασικά τιμολόγια της ELPEDISON, με προσαύξηση επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας). Δείτε εδώ τo βασικό τιμολόγιο Μεγάλων Επιχειρήσεων - Μέσης Τάσης καθώς και το βασικό τιμολόγιο Μεγάλων Επιχειρήσεων - Υψηλής Τάσης.Τα ποσοστά προσαύξησης επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας) της ELPEDISON για το διάστημα από 29.09.2020 μέχρι και 28.09.2022, σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1352/2020 απόφαση της ΡΑΕ είναι ως εξής:

(α) 5% για πελάτες ΥΤ επί του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς
(β) 8% για πελάτες ΜΤ επί των εν ισχύ τιμολογίων πελατών ΜΤ
(γ) 8% για πελάτες XT επί των εν ισχύ τιμολογίων πελατών XT

Η χρέωση των πελατών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου πραγματοποιείται με την έκδοση και αποστολή Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ενέργειας, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιέχει επίσης τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους και τις Χρεώσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να συνάψετε Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής σας και να απενταχθείτε από τον ΠΤΚ. Η λήξη της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΠΤΚ λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την ενεργοποίηση της Δήλωσης εκπροσώπησης στο νέο Προμηθευτή σας, όπως η μέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον ΠΤΚ, στο νέο Προμηθευτή και σε εσάς.

Απενταχθείτε ΤΩΡΑ από τον ΠΤΚ, γίνετε πελάτης σε ένα πρόγραμμα της ELPEDISON με χαμηλότερες τιμές έως και 43%!

Για Μεγάλες Επιχειρήσεις Μέσης και Υψηλής Τάσης ζητήστε μια ειδική προσφορά και απενταχθείτε τώρα από την υπηρεσία Τελευταίου Καταφυγίου!

Είμαστε εδώ, για να
λύσουμε κάθε σας
απορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shops

Eξυπηρέτηση Πελατών

18128

Δευ-Σαβ 8:00-21:00/ Κυρ 9:00-17:00
customercare@elpedison.gr


Κατάστημα ELPEDISON

Λεωφόρος Κηφισίας 283, 145 62 - Κηφισιά

Δευ-Τετ-Σαβ 10:00-16:00/ Τρι-Πεμ-Παρ 10:00-21:00


Σημεία Εξυπηρέτησης

Για τα στοιχεία και το ωράριο του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θέλετε να γίνετε πελάτης μας?

Πατήστε εδώ, για να σας καλέσουμε εμείς πίσω!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας?

Mιλήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!