Διαβάστε τα Νέα μας! Έχουμε πάντα κάτι καινούριο να σας πούμε!...

Τα Νέα μας

06/04/2022

Εκπροσώπηση πελατών GREEN ΑΕ - Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου

Εκπροσώπηση πελατών GREEN ΑΕ - Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου
Μαρούσι, 6 Απριλίου 2022

Σας ενημερώνουμε, κατόπιν επικοινωνίας του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ Α.Ε.), ότι η εταιρεία «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατόπιν αιτήματός της, διεγράφη από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς της ΕΧΕ Α.Ε.
Συνεπεία των ανωτέρω, η εν λόγω εταιρεία δεν δραστηριοποιείται πλέον από 01.04.2022 και οι πελάτες του εν λόγω Προμηθευτή από 01.04.2022 και ώρα 00:00 (CET) θα εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ).
Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1352/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η εταιρεία ELPEDISON Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής «ELPEDISON») ορίσθηκε για το χρονικό διάστημα από 29.09.2020 έως 28.9.2022, Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ).
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ELPEDISON εκπροσωπεί ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου τις παροχές που εκπροσωπούνταν από την «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 2022.
Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο Προμηθευτής που υποχρεούται (βάσει του Νόμου 4001/2011, ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) να προμηθεύει Πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους, η οποία έχει οδηγήσει στη διαγραφή του από το Μητρώο Συμμετεχόντων της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε). Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχιση της ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους.
Η υπαγωγή των πελατών στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου διενεργείται αυτόματα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ενέργειά τους, δηλαδή χωρίς να απαιτείται η υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας και καταβολή εγγύησης. Η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας έχει προσωρινό χαρακτήρα και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης εκπροσώπησης του πελάτη από τον ΠΤΚ, όπως αυτή ορίζεται από το Διαχειριστή του Συστήματος, προκειμένου οι πελάτες να έχουν επαρκές χρονικό περιθώριο για να συνάψουν νέα Σύμβαση Προμήθειας με Προμηθευτή της επιλογής τους.
Οι καταναλώσεις των πελατών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Τελευταίου Καταφυγίου τιμολογούνται, με τα ισχύοντα για την εκάστοτε κατηγορία πελατών βασικά τιμολόγια της ELPEDISON, με προσαύξηση επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας). Τα ποσοστά προσαύξησης επί των τιμολογίων προμήθειας (χρεώσεις προμήθειας) για το διάστημα από 29.09.2020 μέχρι και 28.09.2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1352/2020 απόφαση της ΡΑΕ είναι 8% για πελάτες Χαμηλής Τάσης επί των εν ισχύ τιμολογίων.
Η χρέωση των πελατών για τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου πραγματοποιείται με την έκδοση και αποστολή Λογαριασμού Κατανάλωσης. Εκτός της χρέωσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προμήθειας ενέργειας, ο Λογαριασμός Κατανάλωσης περιέχει επίσης τις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις, τους αναλογούντες φόρους και τις Χρεώσεις υπέρ τρίτων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Μετά το πέρας του τριμήνου, εάν οι υπόψη πελάτες δεν έχουν συνάψει Σύμβαση Προμήθειας, τότε συμβαίνουν τα ακόλουθα:

• Οι Μικροί Πελάτες (Οικιακοί πελάτες και μη Οικιακοί με ισχύ έως 25kVA) μεταπίπτουν αυτόματα στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να διακόπτεται η ηλεκτροδότηση των ακινήτων τους.

• Οι Μεγάλοι Πελάτες (μη Οικιακοί με ισχύ άνω των 25kVA) εκπροσωπούνται για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι την ενημέρωσή του ΠΤΚ, για την αλλαγή εκπροσώπησης τους ή την απενεργοποίηση του μετρητή τους, από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου.

Ο λεπτομερής κατάλογος και τα στοιχεία επικοινωνίας των διαθέσιμων Προμηθευτών παρέχονται στο μητρώο αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΡΑΕ στην ιστοσελίδα: www.rae.gr/mitroo-adeion-ilektrikis-energeias.Επιστροφή Δελτία Τύπου & Ανακοινώσεις

Είμαστε εδώ, για να
λύσουμε κάθε σας
απορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Shops

Eξυπηρέτηση Πελατών

18128

Δευ-Σαβ 8:00-21:00/ Κυρ 9:00-17:00
customercare@elpedison.gr


Κατάστημα ELPEDISON

Λεωφόρος Κηφισίας 283, 145 62 - Κηφισιά

Δευ-Τετ-Σαβ 10:00-16:00/ Τρι-Πεμ-Παρ 10:00-21:00


Σημεία Εξυπηρέτησης

Για τα στοιχεία και το ωράριο του εκάστοτε σημείου εξυπηρέτησης, πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεσή σας!
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Θέλετε να γίνετε πελάτης μας?

Πατήστε εδώ, για να σας καλέσουμε εμείς πίσω!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα μας?

Mιλήστε μαζί μας ΤΩΡΑ!